ÜRÜN BROŞÜRLERİ

ÜRÜN BROŞÜRLERİ

ProjesisMES – Üretim Uygulama Sistemi Broşürü

ProjesisMES ürünün amacı üretim işletmelerindeki verimliliğin artırılmasına destek vermektir.

Devamı...

ProjesisFCP – Sonlu Kapasite Planlama Broşürü

ProjesisFCP iç ve dış üretim siparişlerinin kapasite kısıtı göz önünde bulundurularak iş merkezlerine kolaylıkla çizelgelerle yüklenmesini sağlar.

Devamı...

ProjesisATS – İleri İzlenebilirlik Sistemi Broşürü

ProjesisATS İleri izlenebilirlik, ürettiğimiz mamullerin, malzemenin yanı sıra makine, operatör, operasyon verileri açısından da izlenebilmesidir.

Devamı...

ProjesisEES – Enerji Verimliliği Sistemi Broşürü

ProjesisEES üretim sırasında tüketilen enerjinin otomatik olarak izlenip, stok kodu bazında enerji tüketimlerinin hesaplanmasını sağlar

Devamı...