BLOG

BLOG

|

Dijital Dönüşümde Kuika Platformu

Yazılım sektörü, şu anda dijital dönüşümün kalbinde yer almakta. Şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde günden güne ihtiyaçları artış gösteriyor. Aynı zamanda, bu ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanması ve sürdürülebilirliği ciddi oranda önem taşıyor. Çoğu şirketin bu durumda karşılaştığı en büyük problemlerden bir tanesi yazılım sürecinin uzun sürüp günün sonunda ihtiyacı karşılayamaması. Dünyaca ünlü araştırma ve danışmanlık […]

Devamı...
|

Üretimden Otomatik ve Online Veri Toplama Çözümleri

    Üretimden Otomatik ve Online Veri Toplama Çözümleri Veri bir problemin çözümüne hizmet edebilecek her türlü ölçüm, değer, olgu ve bilgi olarak tanımlanır. Endüstriyel ortamlarda verinin ciddi önemi bulunmaktadır. Sahadan toplanan verilerle üretim planlaması, verimliliği, maliyet ve duruş analizi, stabilizasyon ve bakım çalışmalarının planlanması sağlanmaktadır. Her işletmenin kendine öz verileri bulunmaktadır. Üretim katından gelen […]

Devamı...
|

Endüstri 5.0

Bilgi çağındayız, değişim ve dönüşüm çok hızlı gerçekleşiyor. Endüstri 4.0’ ı anlamaya ve adapte olmaya çalışıyorduk ki yaşadığımız çağın hızı ile paralel olarak hayatımıza biranda Endüstri 5.0 girdi. Bence iyi de oldu. Endüstri 4.0’da pek çok kişi/kurum robotlardan, makinelerden, siber alemlerden bahsederken, insanın unutulduğu bir sanayi ortamı hazırlanıyormuş havası vardı. Yirminci yüzyılın sonlarına doğru nesnelerin interneti, […]

Devamı...
|

Endüstri 5.0 – Nedir? – Neden? – Nasıl?

Endüstri 4.0 kavramları geldiğinde şirket içinde “Biz insanları yok sayan bir yaklaşıma hizmet mi ediyoruz?” konusunu tartışmış, hatta “Biz bu alandan çekilmeli miyiz?” sorusunu kendimize sormuştuk. Çünkü Projesis Yazılımın ana ilkelerinin ilk maddesinde “En önemli değerin İnsanın Mutluluğu” olduğu yazar. Daha sonra, bu teknolojileri uygulayamayan ülkelerin sanayisini elden kaçıracağını, bu yüzden bu teknolojiler konusunda çalışmak […]

Devamı...
|

OEE NASIL HESAPLANIR VE OEE NASIL İYİLEŞTİRİLİR? – 1

Üretim firmalarında zamanında sevkiyat ve stok devir oranı gibi göstergeleri hesaplamak her zaman önemli olmuştur ama artık rekabet avantajı elde etmek için sadece bu göstergeleri takip etmek ve iyileştirmek yeterli gelmemektedir. Üretim endüstrisinde özellikle üretim süreci esnasındaki olaylar da önem arz etmektedir. Rekabet avantajının artık sürece hemen müdahale etmekten geçtiği bir gerçektir. Bu şekilde planlanan […]

Devamı...
|

Endüstri 5.0: Daha İnsan — Toplum Merkezli ve Çevreci Bir Endüstri

Endüstri 5.0, mevcut Endüstri 4.0 paradigmasının kronolojik bir devamı veya bir alternatifi olarak anlaşılmamalıdır. Endüstri 5.0, Endüstri 4.0’ı tamamlamakta ve genişletmektedir. Daha sürdürülebilir, dirençli bir toplum ve ekonomi inşa edebilmek için yeşil ve dijital dönüşümler hızlandırılmalıdır. Sanayi, bu ikili geçişin temel itici güçleri arasındadır. “Endüstri 5.0” toplumun gelişmesini, çevreye saygı, toplum ve sanayi işçisinin refahını […]

Devamı...