Endüstri 5.0

|

Bilgi çağındayız, değişim ve dönüşüm çok hızlı gerçekleşiyor. Endüstri 4.0’ ı anlamaya ve adapte olmaya çalışıyorduk ki yaşadığımız çağın hızı ile paralel olarak hayatımıza biranda Endüstri 5.0 girdi. Bence iyi de oldu. Endüstri 4.0’da pek çok kişi/kurum robotlardan, makinelerden, siber alemlerden bahsederken, insanın unutulduğu bir sanayi ortamı hazırlanıyormuş havası vardı.

Yirminci yüzyılın sonlarına doğru nesnelerin interneti, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin ortaya çıkması ile sosyal ve ekonomik hayatta süratli bir değişim ve dönüşüm süreci başladı. Bu süreci Almanya’da Endüstri 4.0 kavramı ile tanımlarken, Japonya ise dijital dönüşüm çağının birey merkezli ‘‘süper akıllı toplum’’ felsefesi üzerine inşa edilmesi gerektiği düşüncesi ile Endüstri 5.0 (Toplum 5.0) kavramını geliştirerek 21.yy ’da hayatımıza soktu.

Endüstri 5.0’ın temel hedefi, teknolojik gelişmeleri, dijitalleşmenin etkilerini sosyolojik ve etik açıdan değerlendirerek, insanların robot ve makinelerle ilişkisini verimli bir şekilde sağlamak. İnsana odaklanmış olmasına karşın, Endüstri 5.0, ekonomik kalkınmayı dengelemek ve sosyal sorunları çözmek amacıyla, öncülüğü bilim ve teknolojik yeniliğin üstlendiği yeni bir toplumu gösteriyor.

Yeni endüstri çağının hedefleri;

  • Yaşlanan dünya nüfusuna karşı çözümler geliştirmek ve sağlıklı yaşam süresini uzatmak.
  • Sanal dünya ile gerçek dünyayı beraber işler hale getirmek.
  • Nesnelerin İnternetinden toplumun çıkarları gözetilerek faydalanmak.
  • Çevre kirliliği ve doğal afetler için çözüm yolları üretmek.

Endüstri 4.0 gibi Toplum 5.0’ın da dünyamıza önemli değişimler getirmesi bekleniyor. Sonuç olarak her türlü nesnenin, insanın ve kavramın veri aracılığıyla birbirine bağlanacağı bir dönem olan Toplum 5.0 hızla yaklaşıyor. Toplum 5.0’dan beklenen ise dijitalleşmeden olabildiğince faydalanarak topluma rahatlık, kolaylık ve değer katan yenilikler sunmak.

Hem Endüstri 4,0, hem de Toplum 5.0’a dünyada hızla ilerlerken bu sürece hızla adapte olmalıyız. Bununla birlikte Toplum 5.0’ı oluşturan bireylerin, bizlerin, bu değişime adapte olması ve avantajlarından iyi bir şekilde faydalanabilmesi için dijitalizasyona yönelik becerilerini geliştirmesi gerekmektedir.

 

Jointech