Endüstri 5.0 – Nedir? – Neden? – Nasıl?

|

Endüstri 4.0 kavramları geldiğinde şirket içinde “Biz insanları yok sayan bir yaklaşıma hizmet mi ediyoruz?” konusunu tartışmış, hatta “Biz bu alandan çekilmeli miyiz?” sorusunu kendimize sormuştuk.

Çünkü Projesis Yazılımın ana ilkelerinin ilk maddesinde “En önemli değerin İnsanın Mutluluğu” olduğu yazar.

Daha sonra, bu teknolojileri uygulayamayan ülkelerin sanayisini elden kaçıracağını, bu yüzden bu teknolojiler konusunda çalışmak zorunda olduğumuza karar verip İnsanın bu evrimin içinde nasıl korunacağı yönünde çaba sarf etmek için kendimize görev atamıştık.

Doğal olarak Endüstri 5.0’ın bizim önceliğimiz İnsanın yanı sıra, Toplumun Mutluluğu ve Yaşanılabilir bir çevreyi de vurgulayarak gelmesi bizi çok mutlu etti.

Endüstri 5.0, kâr için mal ve hizmet üretmenin ötesine geçerek karakterize edilir. Odağı hissedar değerinden paydaş değerine kaydırır ve endüstrinin topluma olan rolünü ve katkısını güçlendirir.

İşçinin refahını üretim sürecinin merkezine yerleştirir ve gezegenin üretim sınırlarına saygı gösterirken işlerin ve büyümenin ötesinde refah sağlamak için yeni teknolojileri kullanır.

Sürdürülebilir, insan merkezli ve dirençli bir endüstriye geçişin hizmetine özellikle araştırma ve yeniliği koyarak mevcut "Endüstri 4.0" yaklaşımını tamamlar.

Neden Endüstri 5.0?

Endüstri 5.0, endüstriye, işçilere ve topluma fayda sağlar.

Ancak Endüstri 5.0'ı gerçeğe dönüştürmek sadece yapılacak güzel bir şey değildir. Endüstriler, rekabetçi olmaya devam etmek ve refahın lokomotifi olarak kalmak için yeşil ve dijital geçişleri adapte etmeli, geliştirmeli ve benimsemelidir.

Endüstriler, kaynakların korunması, iklim değişikliği ve sosyal istikrar dahil olmak üzere toplumdaki zorluklara çözümler sağlamada aktif bir rol oynamalıdır.

Mevcut değer zincirlerini ve enerji tüketimi uygulamalarını revize etmek, endüstrileri Covid-19 krizi gibi dış şoklara karşı daha dirençli hale getirebilir.

Bunu nasıl gerçekleştirebilirim?

Öncelikle 3 ana misyonu hep aklımızda tutmamız gerekir. "İnsanlar için çalışan bir ekonomi", "Yeşil bir dünya" ve "Dijital çağa uygun".

Bunlar kişisel, kurumsal ve ülke politikalarının bir parçası olmalıdır.

Yapay zeka dahil olmak üzere dijital teknolojiler için insan merkezli bir yaklaşım benimsenmelidir.

Çalışanların, özellikle dijital becerilerinin, artırılması ve geliştirilmesi gerekir. Bunu için stratejik planlar hazırlanmalı ve bir an önce hayata geçirilmelidir.

Unutmamak gerekirse her şey, İnsanın Mutluluğu, Toplumun Refahı ve Yaşanabilir bir Çevre üzerine inşa edilmelidir.

 

Deniz Kemahlı

İşletme ve Endüstri Koordinatörü