Üretimden Otomatik ve Online Veri Toplama Çözümleri

|

 

 

Üretimden Otomatik ve Online Veri Toplama Çözümleri
Veri bir problemin çözümüne hizmet edebilecek her türlü ölçüm, değer, olgu ve bilgi olarak tanımlanır.
Endüstriyel ortamlarda verinin ciddi önemi bulunmaktadır. Sahadan toplanan verilerle üretim planlaması, verimliliği, maliyet ve duruş analizi, stabilizasyon ve bakım çalışmalarının planlanması sağlanmaktadır.
Her işletmenin kendine öz verileri bulunmaktadır. Üretim katından gelen verilerin, tüm üretim raporlarının temelini oluşturduğunu düşünürsek, şirketlerin bu verileri toplarken olası eksiklikleri ortadan kaldırması gerekir. Otomatik ve online üretim veri toplama sistemleri bu konuda yardımcı olur.

Kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve üretim yönetim sistemleri (MES) dahil olmak üzere operasyonunuzu yürütmek için kullandığınız yazılım sistemleri, üretim hatlarından toplanan üretim verilerine dayanır. Çoğu durumda, bu veriler elle toplanır ve bir operatör tarafından sisteme girilir.

Elle toplanan verilerle ilgili üç yaygın sorun; zamansızlık, yanlışlık ve yanlılıktır. Bu ham verilerin, sonraki tüm üretim raporlarının temelini oluşturduğunu ve bu raporlara dayanarak önemli kararlar aldığını göz önünde bulundurarak, ilk veri toplama ile ilgili herhangi bir sorun, işletmeniz üzerinde olumsuz bir etki yaratan bir dalgalanma etkisi oluşturabilir.

Manuel Üretim Veri Toplama Sistemleri
Tipik bir senaryoda, manuel olarak toplanan üretim verileri, sadece vardiya veya işin sonunda yada önceden belirlenmiş zamanlarda sisteme girilir. Veriler daha sonra raporlar halinde sunulur ve analiz için kullanılır.

Manuel olarak girilen verilerde eksiklik olabilir. Bunun nedeni, gerçek veri girişi görevinin genellikle diğer birçok sorumluluğu olan birine düşmesi ve Genel olarak veri girişi uzun süren sıkıcı bir görev olarak değerlendirilmesi olabilmektedir. Ham verilerin sisteme girilmeden önce günler olmasa da, saatlerce beklemesi muhtemel olabilir. Sonuç olarak, raporlar en son verileri göstermez.
Çoğu zaman veriler önce ve sonra sisteme girilir – bazen ilk başta bunu kaydeden kişiden farklı bir kişi tarafından yazılmaktadır. Tipografik ve transkripsiyon hataları yaygındır. Bu hatalar veri kümesinin bir parçası haline geldiğinde, ortaya çıkan raporların şüphelenmesini sağlayarak, tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması zorlaşır. Bu sebeple otomasyonel olarak üretim veri toplama sistemlerine ihtiyaç ortaya çıkmıştır.

Otomatik Üretim Veri Toplama Sistemleri
Üretim veri toplama sistemleri sayesinde hata payı en aza indirgenmiştir ve veriler çok daha sağlıklı sonuçlar çıkartmaktadır. Üretim verilerini otomatik ve anlık olarak toplamak, bu sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.
Otomasyonel olarak üretim veri toplama sistemlerinin en büyük zorluklarından biri, farklı türde ekipmanlarla iletişim kurmaktır.
Üretim hatlarından veri toplama sistemleri ile (OPC Sunucusu, Modbus vb Protokol Dönüştürücüler, Pano çözümleri, IoT Gateway) ile otomasyon sistemini oluşturan PLC/DCS ler, sensörler, robotlar ve diğer cihazlar ile haberleşme sağlayabilmekte ve verileri anlık olarak toplanmaktadır.
Bu sayede doğru ve gerçek zamanlı üretim verisi elde edilir. Böylece veriyi elde etme ve bu veriye göre kararlar almak hiç olmadığı kadar kolay hale gelir.

Üretim hatlarından Veri toplama projeleri 2 aşamadan oluşmaktadır.
⦁ Makine ve Ekipmanlardan alınacak verilerin toplanması.
⦁ Toplanmış olan verilerin işletmenin kullanmakta olduğu ⦁ veri tabanı⦁ ⦁ yada⦁ ⦁ Cloud⦁ E⦁ ntegrasyonu.

1- Makine ve Ekipmanlardan alınacak verilerin toplanması.
İşletmenin sahada kullanmakta olduğu makine ve ekipmanlardan sistemin arıza durumu, arızaya geçtiği zaman, çevrim süreleri, üretilen ürün adedi gibi verileri operatörlerin insiyatifine bırakmadan otomatize şekilde verilerin alınması.
2- Toplanmış olan verilerin işletmenin kullanmakta olduğu veri tabanına yada Cloud Entegrasyonu.
Hali hazırda kullanmakta olduğunuz veri tabanlarına sahadan toplanan veriler, API (Webservis) entegrasyon yazılımları sayesinde yeni alanlara yazılır yada Cloud’a aktarılır.

Üretimden anlık ve otomatik veri toplama ile
%25’a Varan Verimlilik Artışı

Fabrikanızdaki tüm makine ve ekipmanları gerçek zamanlı olarak izleme ve analiz imkanı ile

⦁ Üretimden veri toplama doğruluğu ve hızı gelişir
⦁ Üretkenlik kaybının gerçek nedenlerini belirlemeniz sağlanır
⦁ Doğru ve canlı veriler sunarak gelişmiş planlama sistemlerinin etkinliğine katkıda bulunulur
⦁ Değişikliklerin veya yeni stratejilerin etkisini daha iyi anlamak için uzun vadeli analizi imkanı sağlanır
⦁ Kalite standartlarınız için kritik olabilecek süreç verileri toplanır
⦁ Kaynakların ve kağıtsız ortamın etkin kullanımı ile yeşil ve sürdürülebilir imalata destek olunur

yukarıdaki faydalar ve daha bir çoğunu elde etmeniz sağlanır.

Gökhan AKDEMİR
GNC Proses
Satış ve Pazarlama Direktörü