İşletmelerde Üretim İzleme ve Raporlama

|

Gökhan Akdemir
GNC Proses

Günümüzde işletmeler çok yoğun rekabet ortamı içerisinde faaliyetlerini yürütmekte ve bilgi teknolojilerindeki hızlı değişime ayak uydurmaya çalışmaktadırlar. Yoğun rekabet ortamı içerisinde amacı kâr elde etmek olan işletmelerin fiyatlara müdahale etme şansı azaldığı için; artık daha kaliteli, daha hızlı, daha verimli ve aynı zamanda daha düşük maliyetlerle çalışabilmek başarılı olabilmenin vazgeçilmezi olmuştur.

İşletme içi tüm faaliyetlerin detaylı bir şekilde incelenip analiz edilerek, faaliyetlerin en verimli düzeyde gerçekleştirilmesi gerekmekte, bu inceleme ve analizlerin tek seferlik değil sürekli yapılması önem arz etmektedir.

İşletmelerde aksayan faaliyetlerin ve bu aksaklıkların düzeltilmesi için kimlerin neler yapması gerektiğinin doğru ve hızlı bir şekilde tespiti, işletmelerin kendilerini sürekli yenileyebilmelerine ve geliştirebilmelerine imkan sağlamaktadır.

Günümüz koşullarında işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri ve diğer işletmelerle rekabet edebilmeleri için iyi bir raporlama ve üretim izleme sistemine sahip olmaları zorunluluk haline gelmiştir. İşletmelerde, bütünlük olmadığı müddetçe, çalışma sonuçlarından beklenen etkinin sağlanabilmesi zordur. Bu yüzden raporlama ve analiz, bu çalışmaların içinde çok önemli bir yer tutar. Günümüzde gelişen işletme bilimiyle, işletme yöneticilerinin bilgi ihtiyacı da sürekli olarak artmakta, raporlama ve üretim izleme sistemlerinin önemi belirginleşmektedir.

İşletmeler, farklı veri kaynaklarında çok ciddi veri üretmekte ve bu farklı veri kaynaklarından veri madenciliği yapılması oldukça zahmetli ve uzun mesailer harcanmasına neden olmaktadır.

Bu süreçlerin standart bir yapıya geçmesi, harcanan mesainin minimize edilmesi ve tüm verilerin tek bir platform üzerinden analizi ve raporlaması IoT Karar Destek Platformları aracılığı ile sağlanabilmektedir.

IoT Karar destek Platformları, bir işletmedeki tüm veri kaynakları (PLC, DCS, Scada, Sayaç, Kantar, MES, ERP) ile haberleşme sağlayarak tek bir platform üzerinden üretimin Dashboardlar ile takibi, canlı ve geriye dönük analizi, önleyici bakım Alarmlar kurgulanması ve en önemlisi raporlama süreçlerini kolaylaştırması bakımından olmazsa olmaz sistemler olarak öne çıkmaktadır.

Yöneticilerin organizasyonlarını doğru ve etkin bir şekilde yönetebilmeleri için organizasyonları ile ilgili operasyonel süreçlere de hakim olmaları gerekmektedir. Bir yönetici kendi organizasyonunu ne kadar iyi tanır ve onunla ilgili ne kadar çok bilgi toplarsa yönetim süreci de o kadar sağlıklı işler. Tüm veri kaynaklarını tek bir yapıda sunan IoT Karar Destek Platformları ile veriye daha hızlı ulaşılır, daha etkin kararlar alınır ve sahadan gelen veriler ile desteklenen gelişmiş bir raporlama ve analiz sistemine sahip olunur.