AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI KÜÇÜK İŞLETMELERDE DANIŞMANLIK HİBE PROGRAMI

|

Ripple Solutions

 

EBRD Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi, başarılı olması ve gelişmeye devam ederek önce yerel, daha sonra da bölge ekonomilerine gerçek anlamda katkıda bulunmaları için destekler sunmaktadır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye işletmelerinde dönüşüm sağlamaya yardımcı olabilecek kendisi tarafından akredite edilmiş onaylı yerel ve uluslararası danışmanlarla bir araya getiriyor. Büyümek isteyen en küçük işletmeden, küresel çapta iş yapmak isteyenlere kadar her işletmeye güçlenmeleri ve büyük düşünmeye başlamaları için bu teşvik sürecinde destek sağlamaktadır.

Mühendislik, inşaat, parakende ya da toptan satış, yiyecek ve içecek gibi birçok farklı sektöre destek verilmekte. Sadece büyük şehirlerde değil; kişi başına düşen milli gelirin ortalamanın %75 altında olduğu Türkiye'nin doğu bölgelerinde de gerçekleşmektedir.

EBRD, sadece teşvik sumakla kalmıyor, proje boyunca ve sonrasında sürekliliği takib ederek proje tamamlandıktan bir yıl sonra yaratılan etkiyi ölçmektedir. Ve elde edilen başarılı sonuçlar ilave söze gerek bırakmıyor.

İstatistiklere göre EBRD, projelerinin tamamlanmasından itibaren 1 yılı içinde:

 • Türkiye'deki firmaların %80'i cirolarını ortalama %28 oranında arttırmıştır ve işletmelerinde %70 verimlilik artışı gözlenmiştir.
 • Ayrıca, işlerini büyütürken %50'i ciddi istihdam yaratmıştır.

En başta gelen danışmanlık konuları;  kurumsal gelişim danışmanlıkları, Sürdürülebilir enerji konuları, Yeni ürün devreye alma konuları ve çalışan sağlığı ve iş güvenliği konuları olarak özetlenebilir.

Danışmanlık desteklerinin kapsadığı uzmanlık alanları:

 • strateji
 • pazarlama
 • organizasyon
 • operasyonlar
 • teknoloji
 • mühendislik çözümleri
 • kalite yönetimi
 • finansal yönetim
 • enerji verimliliği ve çevre

 

 

HANGİ FONLAR MEVCUT?

Max 10000 Euro karşılıksız teşvik sürecini kapsayan fonlar aşağıdaki gibidir;

 1. KADIN İŞLETMELERİNE FİNANSMAN VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ PROGRAMI:

Kadın işletmelerine; yerel bankalara sağlanan kredi fonları aracılığı ile finansman temin etme imkanı ve işletmelerinin daha rekabetçi olmasını sağlayacak danışmanlık destekleri sunulmaktadır. Ayrıca, kadın girişimcilerin deneyimlerini paylaşması ve meslektaşlar olarak birbirlerinden öğrenebilmeleri için eğitim, mentorluk ve farklı alanlarda destekler sağlanmakta.

TEŞVİK KAPSAMI:

Max 10000 Euro olacak şekilde proje bedelinin  %70’i karşılıksız olarak finanse edilir.

ŞARTLAR:

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği programımız, kadın işletmelerine, yani 250'den az çalışanı olan ve yıllık cirosu 50 milyon avrodan az veya toplam bilançosu 43 milyon avrodan az olan işletmelere yöneliktir. Bir işletmenin bu programa katılabilmesi için şirketin genel operasyonel yönetim sorumluluğu bir kadının elinde olmalıdır. Kadın yönetici şirketin belli bir miktar ya da tüm hisselerinin sahibi de olabilir.

 

 1. KÜÇÜK İŞLETMELERDE DANIŞMANLIK DESTEĞİ PROGRAMI?

TEŞVİK KAPSAMI:

Max 10000 Euro olacak şekilde proje bedelinin

 • Suriyeli Mültecilerin istihdamı projelerinde %70’i karşılıksız olarak finanse edilir.
 • Yeşil ekonomi, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi projelerinde %75’i karşılıksız olarak finanse edilir.

ŞARTLAR:

Desteklerden faydalanabilmek için, işletmenin aşağıdaki kriterlere uyması gerekmektedir:
1.Büyüklük: İşletmenin yıllık cirosu 50 milyon avrodan az veya toplam bilançosu 43 milyon avrodan az olmalıdır. Bunun yanısıra, çalışan sayısı 250'den az olan işletmelelerle çalışmaktadır.
2. Mülkiyet: İlgili ülkenin vatandaşları tarafından kurulmuş özel sektörde faaliyet gösteren şirketler ile çalışmaktadır
3. Olgunluk: Çalıştığımız şirketlerin neredeyse tümü en az 2 yıldır ticari faaliyetlerine devam etmekte olan şirketlerdir.
Sektör: Neredeyse her sektör ve endüstriden kadın işletmeleriyle çalışıyoruz. Ancak, bankacılık veya finansman hizmetleri, askeri ürünler veya hizmetler, kumar veya tütün sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerle çalışamamaktadır
4. Dürüstlük: Çalışmakta olduğumuz firmaların yüksek standartlarda dürüstlük ilkelerini benimsemesini beklemekteyiz. Projenin uygulanmasına etki edebilecek, geçmişte ya da şu an devam eden yasal süreçleri/davaları olan firmalarla çalışmamaktadır.