Endüstri 5.0: Daha İnsan — Toplum Merkezli ve Çevreci Bir Endüstri

|

Endüstri 5.0, mevcut Endüstri 4.0 paradigmasının kronolojik bir devamı veya bir alternatifi olarak anlaşılmamalıdır. Endüstri 5.0, Endüstri 4.0'ı tamamlamakta ve genişletmektedir.

Daha sürdürülebilir, dirençli bir toplum ve ekonomi inşa edebilmek için yeşil ve dijital dönüşümler hızlandırılmalıdır. Sanayi, bu ikili geçişin temel itici güçleri arasındadır. “Endüstri 5.0” toplumun gelişmesini, çevreye saygı, toplum ve sanayi işçisinin refahını yerleştirerek tanımlıyor.

Yeni Endüstri 5.0 konsepti daha iyi bir zamanda gelemezdi. Pek çok endüstri; kendilerini yeniden keşfediyor, yeni COVID gerçekliğine adapte oluyor, dijital ve yeşil teknolojileri giderek daha fazla benimsiyor. İşyerlerini daha kapsayıcı hale getirmenin, daha dayanıklı tedarik zincirleri oluşturmanın ve daha sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemenin şimdi tam zamanı.

Endüstri 5.0 yaklaşımının ana yapı taşları, işçiler için olduğu kadar endüstrinin kendisi için de temel faydaları ortaya koyuyor.

Temel kavramlar şunları içeriyor:

  • Sanayinin dünyaya refah getirmeye devam edebilmesi için, artık değişim ve yeniliğin hızlandırıcısı ve kolaylaştırıcısı haline gelmesi gerekiyor. Endüstri 5.0, endüstrinin toplumumuz için bir çözüm sağlayıcı ve anlamlı bir profesyonel yaşam arayan genç yetenekler için çekici bir iş ortamı sağlaması gerekiyor.
  • Dijitalleşme, sektöre benzeri görülmemiş fırsatlar sunuyor. Yapay zeka (AI) veya robotik gibi dijital teknolojiler, radikal iş yeri inovasyonuna izin veriyor. İnsan-makine etkileşimlerini optimize ederken çalışanların sağladığı katma değeri kullanmak gerekiyor. İnovatif teknolojileri insan merkezli bir şekilde geliştirerek, Endüstri 5.0, çalışanları işinden etmek yerine destekleyebilir ve güçlendirebilir. Böylece endüstrilerin dayanıklılığı artar ve daha sürdürülebilir hale gelir.
  • Ekonomiyi yeşillendirmek aynı madalyonun diğer yüzüdür. "Yeşil Anlaşma", endüstrinin güçlü bir liderlik rolü üstlenmesiyle başarılı olacaktır. Ortak çevresel hedeflere ancak yeni teknolojileri dahil ederek ve üretim süreçlerini çevresel etkiler açısından yeniden tasarlanılarak ulaşılabilir. Yeşil geçişte endüstri örnek teşkil etmelidir.
  • Dönüştürülmüş bir endüstri, toplum üzerinde de dönüştürücü bir etkiye sahip olacaktır. Bu, özellikle rollerinin değiştiğini ve yeni beceriler gerektirdiğini görebilen endüstri çalışanları için geçerlidir. Endüstri 5.0'a geçiş, çok çeşitli alanlarda eylem gerektirecektir.

Endüstrinin gelecekteki toplumdaki yeri için sadece ekonomik veya teknolojik değildir. Bunun aynı zamanda çevresel, sosyal ve temel haklar boyutları da vardır.