İleri İzlenebilirlik + MES Uygulaması Size Para ve Prestij Kazandırır

|

Hasan Kemahlı
Projesis Yazılım Genel Müdür
[email protected]

Şubat 2022

İleri İzlenebilirlik hammadde tedarikinden müşteriye ürünün ulaştırılmasına kadar geçen süreçte hem materyalin (hammadde, yarı mamul ve mamul) izlenmesini hem de Operasyonel parametrelerin izlenebilmesidir.

İleri İzlenebilirlik ve MES’in beraber uygulanması bize neler kazandırır

  • Uygunsuz bir mamulü nokta atışı şeklinde geri çağırabiliriz
  • Uygunsuz mamul ve yarı mamul, depomuzdaysa kolayca bloke edebiliriz
  • Covid pozitif olduğunu fark ettiğimiz bir çalışanımızın temas ettiği yarı mamul ve mamullerimizi kolaylıkla saptayabiliriz
  • 90 derece ısı uyguladığımız bir proseste aslında 100 derece uygulamamız gerektiğini fark ettiysek 90-100 arası geçen ürünleri saptayabiliriz
  • Alanda hangi ürünün hangi operatör tarafından hangi iş merkezinde üretildiğini rahatlıkla görebiliriz.
  • Test cihazlarındaki test verilerini ürünle dijital olarak eşleyebiliriz

Kısaca Para (daha az sayıda ürünü geri çağırarak), prestij (daha az kişiye hatalı ürün ürettiğimiz duyurarak) kazanırız.

Peki bu iş nasıl yapılıyor?

İleri İzlenebilirlik, MES sistemleri ve Malzeme izleme sistemlerinin ortak çalışmasıyla elde edilir

Bilindiği gibi MES sistemlerinde Operasyonları gerçekleştirdiğimiz İş Merkezlerinde (Makine, Hat, U Tipi hücre vb.) Operatör Terminalleri bulunur. Operatör Operasyona başlarken Terminale giderek gerçekleştireceği operasyon emrini seçer, kullandığı araçları belirtir (Kalıp, kesici uç vb.) İşi başlatır ve bitirir. Arada duruş ve kalite hatalarını da bildirir. Otomasyonlu MES sistemlerinde İş Merkezlerinden Isı, Basınç vb. Operasyonel parametreleri de okumak mümkündür. Eğer MES sistemi ERP sistemiyle entegre ise hangi siparişin, hani kaleminin işlendiği ve bunun ürün ağacının ilgili bölümü de bilinmektedir.

İleri İzlenebilirlik sistemi kurulurken bu operatör terminallerinin başına barkod okuyucular ve barkod yazıcılar (Yakın iş merkezlerine ortak yazıcılar kullanılabilir) yerleştirilir. Giren malzemeler tedarikçisi kaydedilecek şekilde etiketlenir. Etiketleme eğer her bir hammadde tekil olarak takip edilecekse seri, eğer toplu olarak takip edilecekse lot bazında etiketlenir. Bu işlem ERP’nin bir terminali hammadde deposunun kapısına yakın bir şekilde konumlandırılarak çözülebileceği gibi daha iyi yöntem el terminalleri kullanan bir depo yönetim sistemi kullanmaktır.

Operatör Terminalinden operasyonu başlattığı zaman kullandığı malzemelerin barkodlarını da okutur. Biten parçaları da seri bazında (eğer tekil takip yapılıyorsa) veya lot bazında (Kasa, Palet) etiketler. Bu oluşan yarı mamuller bir sonraki operasyonda tekrar tüketilen olarak okutulur ve çıkan yarı mamul tekrar etiketlenir. Finalde oluşan mamulün üzerine tercihan silinmeyecek şekilde bir final etiket basılır ve ürün Mamul Deposuna teslim edilir.

Mamuller müşteriye gönderilirken bu final barkod etiketi okutularak bunun hangi müşteriye gittiği kaydedilir.

İleri izlenebilirlik projelerinde en büyük problem operatörlerin kullandığı malzemeyi okutmamasından kaynaklanır. ERP – MES – İzlenebilirlik yazılımı entegrasyonu sayesinde, operatör hangi operasyonu yapıyorsa, ERP’den ilgili ürün ağacının ilgili bölümü okunarak eğer operatör eksik malzeme okutuyorsa, önce terminalden kendisi, daha sonra ilgili kişilere anında e-mail veya push notification yoluyla uyarı yollanır. Bu aynı zamanda kullanmaması gereken bir ürünü okuttuğu zaman da gerçekleştirebilir.

Yazının başlığında söylendiği gibi para ve prestijin yanı sıra büyük sanayi kuruluşları da böyle bir sisteme sahip olduğunuz için siparişlerinde sizi tercih ederler.