ÜRETİM YÖNETİM VE TAKİP SİSTEMİ (MES) SEÇMEK İÇİN 4 NEDEN

|

 

Şirketler için, ürün karlılığını ve kalitesini artırarak, maliyetleri düşürerek ve müşteri hizmetlerini geliştirerek üretimle ilgili süreçleri düzene sokma ihtiyacı, bir MES sisteminin firma bünyesine dahil edilmesiyle gerçekleşebilir.

Yöneticiler, yüksek kalite standartlarına ulaşarak israfı en aza indirmek ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak isterler. Bununla birlikte, birçok şirket, üretimin çeşitli aşamaları hakkında derinlemesine ve doğrulanabilir verilere sahip değildir ve bu yüzden büyük olasılıkla geçmiş varsayımlara veya deneyimlere dayalı kararlar alır. Ekonomik baskılar ve firmalar arasındaki artan rekabet de göz önüne alındığında, şirketlerin müşteri beklentilerini karşılamak ve kar marjlarını artırmak için üretim yapılarını değiştirmeleri gerekir.

Bugüne kadar üretim ve kurumsal bilgi süreçleri, sınırlı olarak bir ERP veya bir dizi BT sistemi aracılığıyla yönetiliyordu. Maalesef bu tarz sistemlerle üretimi yönetmek ve takip etmek, sistemler ayrık oldukları ve birbirinden bağımsız çalıştıkları için daha fazla idari personele ihtiyaç duyarlar ve verimsiz veya eksik bilgi akışı ve bilgi akışındaki gecikmeler nedeniyle de başta zaman olmak üzere birçok kayıp ortaya çıkar.

ERP ve üretim arasındaki bu üretim yönetimi ve takibi zaafı, şirketlerin verimliliğini kesinlikle düşürür, tahmin edilemeyen ve ölçülemeyen ek maliyetler de dahil olmak üzere hem şirketlerin kendisine hem de müşterilerine büyük sorunlar çıkarabilir.

Bu zaafı kapatabilecek yegâne çözüm, Üretim Takip ve Kontrol Sistemleri (MES) yazılımlarıdır. Bireysel ihtiyaçlara da uyum sağlayabilen bir MES yazılımı, üretim sorunlarına proaktif olarak yanıt vermek ve olaylara etkin bir şekilde tepki vermek için raporlar, monitörler, alarmlar ve gerçek zamanlı bildirimlerde sahaya ve yönetime bilgi sağlar. Tashihten tutun operatör hatalarının azaltılmasına, süreçlerin kağıtsız yönetimine ve basitleştirilmiş anlık iletişime kadar birçok fayda sağlar.

Faydalarını madde madde sıralarsak;

- Üretim sürecinin kontrolü: Verimliliğin artması, tashih, hurda ve operatör hatalarının azaltılması veya yok edilmesi.

- Basitleştirilmiş iş kararları: Gerçek zamanlı olarak ürünlerin takip edilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, üretim performans göstergelerinin analiz edilmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılması, kağıtsız süreç yönetimi yapılması, farklı iş departmanları arasında etkili ve basitleştirilmiş iletişim kurulması.

- İyileştirilmiş kalite: Süreç uyumsuzluklarının görülmesi, müşteri temin süresinin kısalması, stok sayım hatalarının azaltılması, gerçek zamanlı ürün bilgisi yoluyla iyileştirilmiş şikayet yönetiminin yapılması, müşteri memnuniyetinin artması.

- Daha düşük maliyetler ve daha yüksek gelirler: Yeni ürün devreye alma süresinin azalması, personel maliyetlerinin azalması, düşük katma değerli faaliyetlerin yok edilmesi, kağıt maliyetlerinin yok edilmesi.

 

Ahmet Cengiz Uçar-2Pro Danışmanlık

[email protected]