Arttırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile Uzaktan Destek

|

Gökhan Akdemir
GNC Proses Satış Direktörü (Kurucu Ortak)
[email protected]

Kasım 2021

Endüstri 4.0 ve Arttırılmış Gerçeklik (AR) alanındaki uygulamalar sürekli yeni boyutlar kazanıyor. Bütün üretim süreçlerine dahil olmaya başlayan bu kavramlar bir yandan üretim verimliliğini arttırırken bir yandan yaratıcı yeni fikirlerin doğmasına yol açıyor.

Firmalar için operasyonlarını daha verimli hale getirmek ve hataları minimize etmek; bunun yanı sıra saha personelinin verilere ve bilgiye en hızlı ve görsel erişimini sağlamak konusu oldukça oldukça önemlidir.

Koronavirüs salgını sebebiyle özellikle seyahat engeliyle birlikte teknik servis hizmeti de bir çok servis gibi sektelere uğramaktadır. Firmaların, teknik servis ve saha operasyonlarını bu süreçte devam ettirebilmeleri ve müşterilerine her zaman ve anında hizmet verebilmeleri ve fark yaratabilmeleri için Uzaktan Destek uygulamaları ilgi görmeye başlamıştır.

Arttırılmış Gerçeklik(AR) Teknolojisi ile beraber Operasyonlar daha hızlı, daha akıllı ve çok daha uygun maliyetle yönetilir hale gelmekte; Uzmanlar, Takımları veya Müşterileriyle uzak bağlantı ile sahayı yönlendirerek çalışmalarını sağlamaktadır.

AR Gözlüğü, Akıllı Telefon ve Tabletler aracılığıyla kullanılan bu Uygulamalar, Uzmanların Müşterilerine veya Saha Teknisyenlerine Uzaktan Erişim ile Rehberlik etmesine seyahat yada zaman engellerine takılmadan olanak sağlamaktadır.

AR Teknolojisi ile Uzaktan Destek Uygulamaları aracılığıyla Bakım, Servis yada Arıza durumlarında Objeler üzerinde çizerek ve işitsel Uzman yönlendirmesine ek olarak, paylaşılan Dökümanlar ve Çizimlere anında erişim Saha Personeline önemli faydalar sağlamaktadır.

Bakım ve Servis Uygulamalarında çok önemli faydalar sunan bu teknoloji ile Saha Personeline uzaktan bağlantı ile Yönlendirme ve Supervizörlük Hizmeti verilirken aynı anda canlı olarak ne yaptığı izlenebilmektedir. Bu şekilde verilen direktiflerin doğru yapıldığı da teyit edilmiş olur. Sahaya veya Müşteriye verilen hizmetin toplam süresi önemli ölçüde kısaldığı için Zaman Tasarrufu sağlanmaktadır. Ayrıca Sahayı veya Müşteriyi ziyaret etmek gerekmediğinden Servis Maliyeti de oldukça düşmekte ve Uzmanın aynı anda Uzaktan daha fazla yeri “Ziyaret Edebilmesi” ve böylece daha fazla Ekipmana veya Müşteriye hizmet verebilmesidir.

Böylelikle, aynı anda birden fazla Bakımın/Servisin gerçekleştirilmesi mümkün olup, bu şekilde Teknik Servis Operasyonları daha verimli hale getirilebilmektedir.